جميع تحديثات فالكون إلجي - Falcon LG Updates

أحمد حزوري - أبو جبريل

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
29-08-2019
جميع تحديثات فالكون إلجي
Falcon LG Updates
LG-H343-PATTERN-LOCK-REMOVED-SUCCESS-WITHOUT-DATA-LOSS-BY-FALCON.png

 
التعديل الأخير:
Falcon LG v.1.0

LG-Modulenew.png

qssj1x.jpg

كود:
Falcon LG v.1.0
LG Service Pack 1.0
Free


We are Glad to Present New Lg Service Pack
In First Release we Added 700+ Lg Models
And Manny More Features

Lg Pack Features

Lg Flashing
-Ability to Flash Kdz Firmware
-Ability to Flash Tot Firmware

LG Factory Firmware Download Support
-Download Latest Firmware Using Imei or Esn

Read Info
-Adb Mode
-Diag Mode
-Modem Mode
-Download Mode

Netword Unlock
-Direct Unlock

User Locks
-Normal Mode or Download Mode
-Reset Pin,Pattern,Password locks in Normal or Download Mode
-Factory Reset in Normal or Download Mode

Frp Unlock
-Reset Frp Lock Most Lg Devices Normal or Download Mode
-2 Methods Supported
-New and Old Security Devices Supported

Repair Tool
-Supports Repair Using Modem or Diag Mode
-Repair Imei1, Imei 2
-Repair Meid,Esn,Spc
-3 Methods Supported

Enable Diag Port
-One Click Enable Diag
LG-K240F ,LG-K580 ,LG-K430DSY ,LG-H870DS ,LG-M430 ,LG-K500DSZ ,
LG-H959 ,LG-L22 ,LG-H410 ,LG-K420DS ,LG-F620L ,LG-K200F ,LG-VS987 ,
LG-F370S ,LG-H962 ,LG-H962 ,LG-K430TR ,LG-K500TR ,LG-K130F ,LG-L-02E ,
LG-US215 ,LG-K332 ,LG-P713TR ,LG-F400K ,LG-D415RD ,LG-H955P ,LG-K121 ,
LG-K350H ,LG-K520DY ,LG-LS751 LG-V522 ,LG-V521 ,LG-K430TV ,LG-RS988 ,
LG-LS675 ,LG-D610TR ,LG-K530F ,LG-E425J ,LG-F700S ,LG-H961N ,LG-LS665 ,
LG-E415G ,LG-US375 ,LG-K520K ,LG-H960AR ,LG-P505R ,LG-F620K ,LG-E420 ,
LG-K520TR ,LG-H960TR ,LG-D852 ,LG-K200MT ,LG-H990DS ,LG-D950W ,LG-F320L ,
LG-E615F ,LG-K557 ,LG-M400MT ,LG-K240F ,LG-MS550 LG-H630I ,LG-H860 ,LG-H445 ,
LG-H788 ,LG-H818N ,LG-P659BK ,LG-P659BKGO ,LG-V410 ,LG-E400F ,LG-E431G ,
LG-402LG ,LG-SU640 ,LG-MS345 ,LG-E425G ,LG-E615 ,LG-H631MX ,LG-D392D ,
LG-V32 ,LG-LS740 ,LG-K550 ,LG-H840 ,LG-P503 ,LG-M400F ,LG-D340F8 ,
LG-UK495 ,LG-G2 ,LG-D393 ,LG-F500L ,LG-D300F ,LG-LS775 LG-VS986 ,LG-VS880PP ,
LG-H740 ,LG-P698 ,LG-K430DSF ,LG-H443 ,LG-P713 ,LG-H831 ,LG-H522Y ,LG-P716 ,
LG-H850 ,LG-VS820 ,LG-H650AR ,LG-K500N ,LG-H830 ,LG-H955RE ,LG-VK410 ,
LG-H960ATR ,LG-H815K ,LG-H634 ,LG-H636 ,LG-P655K ,LG-L23 ,LG-H900 ,
LG-F400S ,LG-H820 ,LG-E400B ,LG-K240F ,LG-V496 ,LG-P705 LG-E410I ,
LG-E410B ,LG-VS810PP ,LG-D392 ,LG-H735L ,LG-P690 ,LG-E612 ,LG-K371 ,
LG-L-01F ,LG-P705F ,LG-K500H ,LG-H788SG ,LG-H815TR ,LG-US991 ,LG-H960P ,
LG-K420PR ,LG-AS986 ,LG-K420N ,LG-K540 ,LG-H440F ,LG-H850TR ,LG-H955A ,
LG-L-06D ,LG-DM-01G ,LG-H650E ,LG-M470 ,LG-H440 ,LG-H735AR ,LG-V497 ,
LG-H650 LG-H845 ,LG-MS330 ,LG-P710 ,LG-E435G ,LG-VS425PP ,LG-H901 ,
LG-VS990 ,LG-P490L ,LG-P870F ,LG-F600L ,LG-LU6200 ,LG-F370K ,
LG-F540L ,LG-H778 ,LG-L-01D ,LG-K500Z ,LG-H915 ,LG-H810 ,LG-VK815 ,
LG-H525TR ,LG-AS811 ,LG-K430T ,LG-W55N ,LG-H222TTV ,LG-P659 ,LG-H811 ,
LG-K240F ,LG-E612F ,LG-E410 ,LG-H955 LG-F500K ,LG-P870 ,LG-LS620 ,LG-H631 ,
LG-E400 ,LG-F500S ,LG-E410F ,LG-H345 ,LG-E410G ,LG-H630 ,LG-H779 ,LG-K330 ,
LG-M703 ,LG-P870P ,LG-LK430 ,LG-K120GT ,LG-P870H ,LG-V495 ,LG-H788N ,LG-D150 ,
LG-GT540 ,LG-H840AR ,LG-H440N ,LG-H630D ,LG-H440V ,LG-K373 ,LG-H818 ,LG-L01F ,
LG-H522F ,LG-T31 LG-MP450 ,LG-M700N ,LG-F700L ,LG-H840TR ,LG-AS991 ,LG-M700V ,
LG-H815T ,LG-H955AR ,LG-D150G ,LG-H630NA ,LG-UK410 ,LG-H635CX ,LG-E612G ,
LG-K120E ,LG-H340Y ,LG-H818PA ,LG-VS985 4G ,LG-D855RE ,LG-H950 ,LG-E400G ,
LG-L25 ,LG-L25 ,LG-P936 ,LG-F670S ,LG-K350TR ,LG-K240F ,LG-F400L ,LG-E730 ,
LG-P714 ,LG-E405 LG-E425F ,LG-K100 ,LG-P715 ,LG-H520G ,LG-H960A ,LG-H340GT ,
LG-K535 ,LG-F800S ,LG-P659H ,LG-D620J ,LG-E430 ,LG-K520D ,LG-E435K ,
LG-LS755 ,LG-F240 ,LG-H873 ,LG-V930 ,LG-M700A ,LG-K120AR ,LG-VS995 ,
LG-RS987 ,LG-RS987 ,LG-M-K120L ,LG-V935 ,LG-K350DS ,LG-VS880 ,LG-P935 ,
LG-LS660 ,LG-P505CH ,LG-H955TR LG-E435F ,LG-MS428 ,LG-P708G ,LG-K520 ,
LG-VS876 ,LG-H960AY ,LG-H850K ,LG-V33 ,LG-US992 ,LG-K220DSF ,LG-M320N ,LG-MS323 ,
LG-E610 ,LG-H961AN ,LG-F600S ,LG-H960YK ,LG-VS835 ,LG-F800K ,LG-S02 ,LG-H910PR ,
LG-E411G ,LG-H990N ,LG-H870 ,LG-MP260 ,LG-H858 ,LG-H870V ,LG-H870S ,LG-M320G ,
LG-F650S ,LG-VS501 LG-H900PR ,LG-VS988 ,LG-H860N ,LG-H990TR ,LG-K500I ,LG-F400 ,
LG-K240H ,LG-D300G ,LG-M200N ,LG-H650K ,LG-F120K ,LG-K220 ,LG-F690K ,LG-M250N ,
LG-M151 ,LG-H960 ,LG-D160G ,LG-H990T ,LG-H815PX ,LG-H222F ,LG-H910 ,LG-F430K ,LG-H340N ,
LG-H440Y ,LG-H735 ,LG-K120 ,LG-K350N ,LG-H820PR ,LG-F720K ,LG-F200K LG-P712 ,LG-K500DSF ,
LG-US996 ,LG-H918 ,LG-M160 ,LG-H221 ,LG-H221AR ,LG-F510L ,LG-M400Y ,LG-F350L ,LG-F470K ,
LG-H221F ,LG-F520K ,LG-H221G ,LG-H342 ,LG-H734 ,LG-H788TR ,LG-E617G ,LG-H815RE ,
LG-H950PR ,LG-F180K ,LG-H810PR ,LG-P655H ,LG-MS631 ,LG-K350K ,LG-F160LV ,LG-P700 ,
LG-E400R ,LG-K500F ,LG-F430S LG-H635 ,LG-K210 ,LG-F460S ,LG-H222 ,LG-K350F ,
LG-H342I ,LG-H812 ,LG-P500H ,LG-M210 ,LG-MS210 ,LG-F650K ,LG-F340L ,
LG-F320K ,LG-V520 ,LG-F510S ,LG-F620S ,LG-F720L ,LG-V411 ,LG-TP260 ,
LG-TP450 ,LG-H872 ,LG-LS777 ,LG-F320S ,LG-H440AR LG-H635A ,LG-H736P ,
LG-P875 ,LG-K430 ,LG-H342F ,LG-F700K LG-D851TN ,LG-H340F ,LG-H340H ,
LG-E610V ,LG-H222G ,LG-H442F ,LG-H815AR ,LG-H815LA ,LG-K120F ,LG-F470L ,
LG-F470S ,LG-F650L ,LG-AS992 ,LG-K530TR ,LG-H222TV ,LG-H340AR
LG-H990 ,LG-K580H ,LG-F480L ,LG-DS1604 ,LG-F520L ,LG-H815P ,LG-P875H ,
LG-L24 ,LG-US990 ,LG-H848 ,LG-K200DSF ,LG-H635AR ,LG-H635C ,LG-H815L
LG-D851WH ,LG-H340G ,LG-H442 ,LG-H735T ,LG-H441 ,LG-F480S ,LG-D722KA ,
LG-H735TR ,LG-V31 ,LG-F410S ,LG-F350S ,LG-H343 ,LG-H735MT ,LG-H735P ,
LG-H818P ,LG-MS395 ,LG-V490 ,LG-F350K ,LG-F460L ,LG-F520S ,LG-H736 ,
LG-H819 ,LG-H731 ,LG-K428 ,LG-H850AR ,LG-K350AR ,LG-F430L ,LG-F460K ,
LG-H340 ,LG-D160F LG-K200DS ,LG-D170 ,LG-D725PR ,LG-D175F ,LG-D620FR ,
LG-E975K ,LG-D801BK ,LG-D850 ,LG-D851 ,LG-D400H ,LG-D400TR ,LG-D160GO ,
LG-F200L ,LG-D722 ,LG-D855TR ,LG-D295F ,LG-D722AR ,LG-D725 ,LG-F100S ,
LG-F160K ,LG-F180S ,LG-D800T ,LG-D802T ,LG-D290J ,LG-D855K ,LG-E988 ,
LG-D400 ,LG-D620 ,LG-H220 ,LG-D160J LG-D280 ,LG-D280NR ,LG-D290AR ,
LG-D320F ,LG-D410N ,LG-D722K ,LG-D722P ,LG-D315H ,LG-D856 ,LG-D857 ,
LG-D951 ,LG-D806 ,LG-E975 ,LG-E975G ,LG-E975T ,LG-D280TR ,LG-E976 ,
LG-D160TR ,LG-D285 ,LG-D290TR ,LG-D320F8 ,LG-D800 ,LG-D295 ,LG-D728 ,
LG-D329 ,LG-D385 ,LG-D405N ,LG-D315 ,LG-D618 ,LG-D723 LG-D801HW ,LG-E970 ,
LG-D320N ,LG-D722J ,LG-D722PA ,LG-D722V ,LG-H872PR ,LG-D729 ,LG-D802TR ,
LG-D290N ,LG-D320TR ,LG-D405TR ,LG-H815 ,LG-D724 ,LG-D830 ,LG-D855 ,
LG-D165 ,LG-D959BK ,LG-E985T ,LG-F240S ,LG-D415 ,LG-D500BK ,LG-D610 ,
LG-D958 ,LG-E981H ,LG-E987 ,LG-D165G ,LG-D285F ,LG-D321 ,LG-D325 ,
LG-D325G8 ,LG-D280F ,LG-D380 ,LG-D390AR ,LG-D800P ,LG-D852G ,LG-D325F ,
LG-D950P ,LG-D956 ,LG-D959 ,LG-E739 ,LG-E975R ,LG-E975W ,LG-E980 ,LG-D837 ,
LG-D850PR ,LG-D955 ,LG-E980H ,LG-E986 ,LG-E989 ,LG-F160L ,LG-F300K ,
LG-F160S ,LG-F180L ,LG-F200LS ,LG-D370TR ,LG-D373EU ,LG-D375 ,LG-F200S ,
LG-F240K LG-D165F ,LG-D375AR ,LG-D405H ,LG-D803 ,LG-F300L ,LG-D838 ,
LG-D855P ,LG-D957 ,LG-D959TS ,LG-E980P ,LG-F100L ,LG-H525N ,LG-D410 ,
LG-D410H ,LG-D620K ,LG-D631 ,LG-F300S ,LG-D370 ,LG-D373 ,LG-D405 ,
LG-D727 ,LG-D802 ,LG-D855AR ,LG-D858 ,LG-D858HK ,LG-D855V ,LG-D280G ,
LG-D805 ,LG-D859 ,LG-D950 LG-D950G ,LG-E971 ,LG-E973 ,LG-D290 ,
LG-D415BK ,LG-D500BKGO1 ,LG-E977 ,LG-D320 ,LG-D505 ,LG-D610AR ,
LG-D802TA ,LG-D285G ,LG-D315S ,LG-D325F8 ,LG-D390 ,LG-D400N ,
LG-D723TR ,LG-D320AG ,LG-D320G8 ,LG-D320J8 ,LG-E970P ,LG-D620R ,
LG-D165AR ,LG-D280N ,LG-D280AR ,LG-D290G ,LG-D315I ,LG-D320AR ,
LG-D390N ,LG-D390NS LG-D410HN ,LG-D605 ,LG-D801 ,LG-D801Z ,LG-D160 ,
LG-D180F ,LG-D315K ,LG-D400HN ,LG-D500 ,LG-D157F ,LG-F240L ,LG-E985
 
Falcon LG v.1.1
LG-Modulenew.png

كود:
Falcon LG v.1.1

Added
-One Click Root for all LG Devices
-Read Security
-Write Security
-Reset Security
-Improved # LG Flashing
-Added Factory Reset Post Flashing Option
-LG Firmware Download By Imei
-LG Factory Info By Imei
-Improved Factory Reset Option
-Manual Reboot to Download Mode

LG Pack Features

LG Flashing
-Ability to Flash Kdz Firmware
-Ability to Flash Tot Firmware

LG Factory Firmware Download Support
-Download Latest Firmware Using Imei or Esn
- Just Write IMEI & Download Firmware

Read Info
-Adb Mode
-Diag Mode
-Modem Mode
-Download Mode

Network Unlock
-Direct Unlock

User Locks
-Normal Mode or Download Mode
-Reset Pin/Pattern/Password Locks in Normal or Download Mode
-Factory Reset in Normal or Download Mode

FRP Unlock
-Reset Frp Lock Most LG Devices Normal or Download Mode
-2 Methods Supported
-New and Old Security Devices Supported

Repair Tool
-Supports Repair Using Modem or Diag Mode
-Repair Imei1/Imei 2
-Repair Meid/Esn/Spc
-3 Methods Supported

Enable Diag Port
-One Click Enable Diag

Models Supported

More then 100 no More then 250 no
More then 500 no More then 600+ Models

كود:
642 Models Supported# LG-K240F
# LG-K580
# LG-K430DSY
# LG-H870DS
# LG-M430
# LG-K500DSZ
# LG-H959
# LG-L22
# LG-H410
# LG-K420DS
# LG-F620L
# LG-K200F
# LG-VS987
# LG-F370S
# LG-H962
# LG-H962
# LG-K430TR
# LG-K500TR
# LG-K130F
# LG-L-02E
# LG-US215
# LG-K332
# LG-P713TR
# LG-F400K
# LG-D415RD
# LG-H955P
# LG-K121
# LG-K350H
# LG-K520DY
# LG-LS751
# LG-V522
# LG-V521
# LG-K430TV
# LG-RS988
# LG-LS675
# LG-D610TR
# LG-K530F
# LG-E425J
# LG-F700S
# LG-H961N
# LG-LS665
# LG-E415G
# LG-US375
# LG-K520K
# LG-H960AR
# LG-P505R
# LG-F620K
# LG-E420
# LG-K520TR
# LG-H960TR
# LG-D852
# LG-K200MT
# LG-H990DS
# LG-D950W
# LG-F320L
# LG-E615F
# LG-K557
# LG-M400MT
# LG-K240F
# LG-MS550
# LG-H630I
# LG-H860
# LG-H445
# LG-H788
# LG-H818N
# LG-P659BK
# LG-P659BKGO
# LG-V410
# LG-E400F
# LG-E431G
# LG-402
# LG-SU640
# LG-MS345
# LG-E425G
# LG-E615
# LG-H631MX
# LG-D392D
# LG-V32
# LG-LS740
# LG-K550
# LG-H840
# LG-P503
# LG-M400F
# LG-D340F8
# LG-UK495
# LG-G2
# LG-D393
# LG-F500L
# LG-D300F
# LG-LS775
# LG-VS986
# LG-VS880PP
# LG-H740
# LG-P698
# LG-K430DSF
# LG-H443
# LG-P713
# LG-H831
# LG-H522Y
# LG-P716
# LG-H850
# LG-VS820
# LG-H650AR
# LG-K500N
# LG-H830
# LG-H955RE
# LG-VK410
# LG-H960ATR
# LG-H815K
# LG-H634
# LG-H636
# LG-P655K
# LG-L23
# LG-H900
# LG-F400S
# LG-H820
# LG-E400B
# LG-K240F
# LG-V496
# LG-P705
# LG-E410I
# LG-E410B
# LG-VS810PP
# LG-D392
# LG-H735L
# LG-P690
# LG-E612
# LG-K371
# LG-L-01F
# LG-P705F
# LG-K500H
# LG-H788SG
# LG-H815TR
# LG-US991
# LG-H960P
# LG-K420PR
# LG-AS986
# LG-K420N
# LG-K540
# LG-H440F
# LG-H850TR
# LG-H955A
# LG-L-06D
# LG-DM-01G
# LG-H650E
# LG-M470
# LG-H440
# LG-H735AR
# LG-V497
# LG-H650
# LG-H845
# LG-MS330
# LG-P710
# LG-E435G
# LG-VS425PP
# LG-H901
# LG-VS990
# LG-P490L
# LG-P870F
# LG-F600L
# LG-LU6200
# LG-F370K
# LG-F540L
# LG-H778
# LG-L-01D
# LG-K500Z
# LG-H915
# LG-H810
# LG-VK815
# LG-H525TR
# LG-AS811
# LG-K430T
# LG-W55N
# LG-H222TTV
# LG-P659
# LG-H811
# LG-K240F
# LG-E612F
# LG-E410
# LG-H955
# LG-F500K
# LG-P870
# LG-LS620
# LG-H631
# LG-E400
# LG-F500S
# LG-E410F
# LG-H345
# LG-E410G
# LG-H630
# LG-H779
# LG-K330
# LG-M703
# LG-P870P
# LG-LK430
# LG-K120GT
# LG-P870H
# LG-V495
# LG-H788N
# LG-D150
# LG-GT540
# LG-H840AR
# LG-H440N
# LG-H630D
# LG-H440V
# LG-K373
# LG-H818
# LG-L01F
# LG-H522F
# LG-T31
# LG-MP450
# LG-M700N
# LG-F700L
# LG-H840TR
# LG-AS991
# LG-M700V
# LG-H815T
# LG-H955AR
# LG-D150G
# LG-H630NA
# LG-UK410
# LG-H635CX
# LG-E612G
# LG-K120E
# LG-H340Y
# LG-H818PA
# LG-VS985 4G
# LG-D855RE
# LG-H950
# LG-E400G
# LG-L25
# LG-L25
# LG-P936
# LG-F670S
# LG-K350TR
# LG-K240F
# LG-F400L
# LG-E730
# LG-P714
# LG-E405
# LG-E425F
# LG-K100
# LG-P715
# LG-H520G
# LG-H960A
# LG-H340GT
# LG-K535
# LG-F800S
# LG-P659H
# LG-D620J
# LG-E430
# LG-K520D
# LG-E435K
# LG-LS755
# LG-F240
# LG-H873
# LG-V930
# LG-M700A
# LG-K120AR
# LG-VS995
# LG-RS987
# LG-RS987
# LG-M-K120L
# LG-V935
# LG-K350DS
# LG-VS880
# LG-P935
# LG-LS660
# LG-P505CH
# LG-H955TR
# LG-E435F
# LG-MS428
# LG-P708G
# LG-K520
# LG-VS876
# LG-H960AY
# LG-H850K
# LG-V33
# LG-US992
# LG-K220DSF
# LG-M320N
# LG-MS323
# LG-E610
# LG-H961AN
# LG-F600S
# LG-H960YK
# LG-VS835
# LG-F800K
# LG-S02
# LG-H910PR
# LG-E411G
# LG-H990N
# LG-H870
# LG-MP260
# LG-H858
# LG-H870V
# LG-H870S
# LG-M320G
# LG-F650S
# LG-VS501
# LG-H900PR
# LG-VS988
# LG-H860N
# LG-H990TR
# LG-K500I
# LG-F400
# LG-K240H
# LG-D300G
# LG-M200N
# LG-H650K
# LG-F120K
# LG-K220
# LG-F690K
# LG-M250N
# LG-M151
# LG-H960
# LG-D160G
# LG-H990T
# LG-H815PX
# LG-H222F
# LG-H910
# LG-F430K
# LG-H340N
# LG-H440Y
# LG-H735
# LG-K120
# LG-K350N
# LG-H820PR
# LG-F720K
# LG-F200K
# LG-P712
# LG-K500DSF
# LG-US996
# LG-H918
# LG-M160
# LG-H221
# LG-H221AR
# LG-F510L
# LG-M400Y
# LG-F350L
# LG-F470K
# LG-H221F
# LG-F520K
# LG-H221G
# LG-H342
# LG-H734
# LG-H788TR
# LG-E617G
# LG-H815RE
# LG-H950PR
# LG-F180K
# LG-H810PR
# LG-P655H
# LG-MS631
# LG-K350K
# LG-F160LV
# LG-P700
# LG-E400R
# LG-K500F
# LG-F430S
# LG-H635
# LG-K210
# LG-F460S
# LG-H222
# LG-K350F
# LG-H342I
# LG-H812
# LG-P500H
# LG-M210
# LG-MS210
# LG-F650K
# LG-F340L
# LG-F320K
# LG-V520
# LG-F510S
# LG-F620S
# LG-F720L
# LG-V411
# LG-TP260
# LG-TP450
# LG-H872
# LG-LS777
# LG-F320S
# LG-H440AR
# LG-H635A
# LG-H736P
# LG-P875
# LG-K430
# LG-H342F
# LG-F700K
# LG-D851TN
# LG-H340F
# LG-H340H
# LG-E610V
# LG-H222G
# LG-H442F
# LG-H815AR
# LG-H815LA
# LG-K120F
# LG-F470L
# LG-F470S
# LG-F650L
# LG-AS992
# LG-K530TR
# LG-H222TV
# LG-H340AR
# LG-H990
# LG-K580H
# LG-F480L
# LG-DS1604
# LG-F520L
# LG-H815P
# LG-P875H
# LG-L24
# LG-US990
# LG-H848
# LG-K200DSF
# LG-H635AR
# LG-H635C
# LG-H815L
# LG-D851WH
# LG-H340G
# LG-H442
# LG-H735T
# LG-H441
# LG-F480S
# LG-D722KA
# LG-H735TR
# LG-V31
# LG-F410S
# LG-F350S
# LG-H343
# LG-H735MT
# LG-H735P
# LG-H818P
# LG-MS395
# LG-V490
# LG-F350K
# LG-F460L
# LG-F520S
# LG-H736
# LG-H819
# LG-H731
# LG-K428
# LG-H850AR
# LG-K350AR
# LG-F430L
# LG-F460K
# LG-H340
# LG-D160F
# LG-K200DS
# LG-D170
# LG-D725PR
# LG-D175F
# LG-D620FR
# LG-E975K
# LG-D801BK
# LG-D850
# LG-D851
# LG-D400H
# LG-D400TR
# LG-D160GO
# LG-F200L
# LG-D722
# LG-D855TR
# LG-D295F
# LG-D722AR
# LG-D725
# LG-F100S
# LG-F160K
# LG-F180S
# LG-D800T
# LG-D802T
# LG-D290J
# LG-D855K
# LG-E988
# LG-D400
# LG-D620
# LG-H220
# LG-D160J
# LG-D280
# LG-D280NR
# LG-D290AR
# LG-D320F
# LG-D410N
# LG-D722K
# LG-D722P
# LG-D315H
# LG-D856
# LG-D857
# LG-D951
# LG-D806
# LG-E975
# LG-E975G
# LG-E975T
# LG-D280TR
# LG-E976
# LG-D160TR
# LG-D285
# LG-D290TR
# LG-D320F8
# LG-D800
# LG-D295
# LG-D728
# LG-D329
# LG-D385
# LG-D405N
# LG-D315
# LG-D618
# LG-D723
# LG-D801HW
# LG-E970
# LG-D320N
# LG-D722J
# LG-D722PA
# LG-D722V
# LG-H872PR
# LG-D729
# LG-D802TR
# LG-D290N
# LG-D320TR
# LG-D405TR
# LG-H815
# LG-D724
# LG-D830
# LG-D855
# LG-D165
# LG-D959BK
# LG-E985T
# LG-F240S
# LG-D415
# LG-D500BK
# LG-D610
# LG-D958
# LG-E981H
# LG-E987
# LG-D165G
# LG-D285F
# LG-D321
# LG-D325
# LG-D325G8
# LG-D280F
# LG-D380
# LG-D390AR
# LG-D800P
# LG-D852G
# LG-D325F
# LG-D950P
# LG-D956
# LG-D959
# LG-E739
# LG-E975R
# LG-E975W
# LG-E980
# LG-D837
# LG-D850PR
# LG-D955
# LG-E980H
# LG-E986
# LG-E989
# LG-F160L
# LG-F300K
# LG-F160S
# LG-F180L
# LG-F200LS
# LG-D370TR
# LG-D373EU
# LG-D375
# LG-F200S
# LG-F240K
# LG-D165F
# LG-D375AR
# LG-D405H
# LG-D803
# LG-F300L
# LG-D838
# LG-D855P
# LG-D957
# LG-D959TS
# LG-E980P
# LG-F100L
# LG-H525N
# LG-D410
# LG-D410H
# LG-D620K
# LG-D631
# LG-F300S
# LG-D370
# LG-D373
# LG-D405
# LG-D727
# LG-D802
# LG-D855AR
# LG-D858
# LG-D858HK
# LG-D855V
# LG-D280G
# LG-D805
# LG-D859
# LG-D950
# LG-D950G
# LG-E971
# LG-E973
# LG-D290
# LG-D415BK
# LG-D500BKGO1
# LG-E977
# LG-D320
# LG-D505
# LG-D610AR
# LG-D802TA
# LG-D285G
# LG-D315S
# LG-D325F8
# LG-D390
# LG-D400N
# LG-D723TR
# LG-D320AG
# LG-D320G8
# LG-D320J8
# LG-E970P
# LG-D620R
# LG-D165AR
# LG-D280N
# LG-D280AR
# LG-D290G
# LG-D315I
# LG-D320AR
# LG-D390N
# LG-D390NS
# LG-D410HN
# LG-D605
# LG-D801
# LG-D801Z
# LG-D160
# LG-D180F
# LG-D315K
# LG-D400HN
# LG-D500
# LG-D157F
# LG-F240L
# LG-E985
 
Falcon LG v.2.0
LG-Modulenew.png

كود:
Falcon LG v.2.0

Release Notes

Added
[+] Custom Erase Rom
[+] Custom Erase Any Single Partition
[+] Factory Reset in Download Mode
[+] Auto Detect Diag port Option
[+] Reboot From Diag to Download Mode
[+] Auto Authorization when you open Module
[+] Auto Authorization No need Login

LG Pack Features

LG Flashing
-Ability to Flash Kdz Firmware
-Ability to Flash Tot Firmware

LG Factory Firmware Download Support
-Download Latest Firmware Using Imei or Esn
- Just Write IMEI & Download Firmware

Read Info
-Adb Mode
-Diag Mode
-Modem Mode
-Download Mode

Network Unlock
-Direct Unlock

User Locks
-Normal Mode or Download Mode
-Reset Pin/Pattern/Password Locks in Normal or Download Mode
-Factory Reset in Normal or Download Mode

FRP Unlock
-Reset Frp Lock Most LG Devices Normal or Download Mode
-2 Methods Supported
-New and Old Security Devices Supported

Repair Tool
-Supports Repair Using Modem or Diag Mode
-Repair Imei1/Imei 2
-Repair Meid/Esn/Spc
-3 Methods Supported

Enable Diag Port
-One Click Enable Diag

Models Supported

More then 100 no More then 250 no
More then 500 no More then 600+ Models
# LG-K240F
# LG-K580
# LG-K430DSY
# LG-H870DS
# LG-M430
# LG-K500DSZ
# LG-H959
# LG-L22
# LG-H410
# LG-K420DS
# LG-F620L
# LG-K200F
# LG-VS987
# LG-F370S
# LG-H962
# LG-H962
# LG-K430TR
# LG-K500TR
# LG-K130F
# LG-L-02E
# LG-US215
# LG-K332
# LG-P713TR
# LG-F400K
# LG-D415RD
# LG-H955P
# LG-K121
# LG-K350H
# LG-K520DY
# LG-LS751
# LG-V522
# LG-V521
# LG-K430TV
# LG-RS988
# LG-LS675
# LG-D610TR
# LG-K530F
# LG-E425J
# LG-F700S
# LG-H961N
# LG-LS665
# LG-E415G
# LG-US375
# LG-K520K
# LG-H960AR
# LG-P505R
# LG-F620K
# LG-E420
# LG-K520TR
# LG-H960TR
# LG-D852
# LG-K200MT
# LG-H990DS
# LG-D950W
# LG-F320L
# LG-E615F
# LG-K557
# LG-M400MT
# LG-K240F
# LG-MS550
# LG-H630I
# LG-H860
# LG-H445
# LG-H788
# LG-H818N
# LG-P659BK
# LG-P659BKGO
# LG-V410
# LG-E400F
# LG-E431G
# LG-402
# LG-SU640
# LG-MS345
# LG-E425G
# LG-E615
# LG-H631MX
# LG-D392D
# LG-V32
# LG-LS740
# LG-K550
# LG-H840
# LG-P503
# LG-M400F
# LG-D340F8
# LG-UK495
# LG-G2
# LG-D393
# LG-F500L
# LG-D300F
# LG-LS775
# LG-VS986
# LG-VS880PP
# LG-H740
# LG-P698
# LG-K430DSF
# LG-H443
# LG-P713
# LG-H831
# LG-H522Y
# LG-P716
# LG-H850
# LG-VS820
# LG-H650AR
# LG-K500N
# LG-H830
# LG-H955RE
# LG-VK410
# LG-H960ATR
# LG-H815K
# LG-H634
# LG-H636
# LG-P655K
# LG-L23
# LG-H900
# LG-F400S
# LG-H820
# LG-E400B
# LG-K240F
# LG-V496
# LG-P705
# LG-E410I
# LG-E410B
# LG-VS810PP
# LG-D392
# LG-H735L
# LG-P690
# LG-E612
# LG-K371
# LG-L-01F
# LG-P705F
# LG-K500H
# LG-H788SG
# LG-H815TR
# LG-US991
# LG-H960P
# LG-K420PR
# LG-AS986
# LG-K420N
# LG-K540
# LG-H440F
# LG-H850TR
# LG-H955A
# LG-L-06D
# LG-DM-01G
# LG-H650E
# LG-M470
# LG-H440
# LG-H735AR
# LG-V497
# LG-H650
# LG-H845
# LG-MS330
# LG-P710
# LG-E435G
# LG-VS425PP
# LG-H901
# LG-VS990
# LG-P490L
# LG-P870F
# LG-F600L
# LG-LU6200
# LG-F370K
# LG-F540L
# LG-H778
# LG-L-01D
# LG-K500Z
# LG-H915
# LG-H810
# LG-VK815
# LG-H525TR
# LG-AS811
# LG-K430T
# LG-W55N
# LG-H222TTV
# LG-P659
# LG-H811
# LG-K240F
# LG-E612F
# LG-E410
# LG-H955
# LG-F500K
# LG-P870
# LG-LS620
# LG-H631
# LG-E400
# LG-F500S
# LG-E410F
# LG-H345
# LG-E410G
# LG-H630
# LG-H779
# LG-K330
# LG-M703
# LG-P870P
# LG-LK430
# LG-K120GT
# LG-P870H
# LG-V495
# LG-H788N
# LG-D150
# LG-GT540
# LG-H840AR
# LG-H440N
# LG-H630D
# LG-H440V
# LG-K373
# LG-H818
# LG-L01F
# LG-H522F
# LG-T31
# LG-MP450
# LG-M700N
# LG-F700L
# LG-H840TR
# LG-AS991
# LG-M700V
# LG-H815T
# LG-H955AR
# LG-D150G
# LG-H630NA
# LG-UK410
# LG-H635CX
# LG-E612G
# LG-K120E
# LG-H340Y
# LG-H818PA
# LG-VS985 4G
# LG-D855RE
# LG-H950
# LG-E400G
# LG-L25
# LG-L25
# LG-P936
# LG-F670S
# LG-K350TR
# LG-K240F
# LG-F400L
# LG-E730
# LG-P714
# LG-E405
# LG-E425F
# LG-K100
# LG-P715
# LG-H520G
# LG-H960A
# LG-H340GT
# LG-K535
# LG-F800S
# LG-P659H
# LG-D620J
# LG-E430
# LG-K520D
# LG-E435K
# LG-LS755
# LG-F240
# LG-H873
# LG-V930
# LG-M700A
# LG-K120AR
# LG-VS995
# LG-RS987
# LG-RS987
# LG-M-K120L
# LG-V935
# LG-K350DS
# LG-VS880
# LG-P935
# LG-LS660
# LG-P505CH
# LG-H955TR
# LG-E435F
# LG-MS428
# LG-P708G
# LG-K520
# LG-VS876
# LG-H960AY
# LG-H850K
# LG-V33
# LG-US992
# LG-K220DSF
# LG-M320N
# LG-MS323
# LG-E610
# LG-H961AN
# LG-F600S
# LG-H960YK
# LG-VS835
# LG-F800K
# LG-S02
# LG-H910PR
# LG-E411G
# LG-H990N
# LG-H870
# LG-MP260
# LG-H858
# LG-H870V
# LG-H870S
# LG-M320G
# LG-F650S
# LG-VS501
# LG-H900PR
# LG-VS988
# LG-H860N
# LG-H990TR
# LG-K500I
# LG-F400
# LG-K240H
# LG-D300G
# LG-M200N
# LG-H650K
# LG-F120K
# LG-K220
# LG-F690K
# LG-M250N
# LG-M151
# LG-H960
# LG-D160G
# LG-H990T
# LG-H815PX
# LG-H222F
# LG-H910
# LG-F430K
# LG-H340N
# LG-H440Y
# LG-H735
# LG-K120
# LG-K350N
# LG-H820PR
# LG-F720K
# LG-F200K
# LG-P712
# LG-K500DSF
# LG-US996
# LG-H918
# LG-M160
# LG-H221
# LG-H221AR
# LG-F510L
# LG-M400Y
# LG-F350L
# LG-F470K
# LG-H221F
# LG-F520K
# LG-H221G
# LG-H342
# LG-H734
# LG-H788TR
# LG-E617G
# LG-H815RE
# LG-H950PR
# LG-F180K
# LG-H810PR
# LG-P655H
# LG-MS631
# LG-K350K
# LG-F160LV
# LG-P700
# LG-E400R
# LG-K500F
# LG-F430S
# LG-H635
# LG-K210
# LG-F460S
# LG-H222
# LG-K350F
# LG-H342I
# LG-H812
# LG-P500H
# LG-M210
# LG-MS210
# LG-F650K
# LG-F340L
# LG-F320K
# LG-V520
# LG-F510S
# LG-F620S
# LG-F720L
# LG-V411
# LG-TP260
# LG-TP450
# LG-H872
# LG-LS777
# LG-F320S
# LG-H440AR
# LG-H635A
# LG-H736P
# LG-P875
# LG-K430
# LG-H342F
# LG-F700K
# LG-D851TN
# LG-H340F
# LG-H340H
# LG-E610V
# LG-H222G
# LG-H442F
# LG-H815AR
# LG-H815LA
# LG-K120F
# LG-F470L
# LG-F470S
# LG-F650L
# LG-AS992
# LG-K530TR
# LG-H222TV
# LG-H340AR
# LG-H990
# LG-K580H
# LG-F480L
# LG-DS1604
# LG-F520L
# LG-H815P
# LG-P875H
# LG-L24
# LG-US990
# LG-H848
# LG-K200DSF
# LG-H635AR
# LG-H635C
# LG-H815L
# LG-D851WH
# LG-H340G
# LG-H442
# LG-H735T
# LG-H441
# LG-F480S
# LG-D722KA
# LG-H735TR
# LG-V31
# LG-F410S
# LG-F350S
# LG-H343
# LG-H735MT
# LG-H735P
# LG-H818P
# LG-MS395
# LG-V490
# LG-F350K
# LG-F460L
# LG-F520S
# LG-H736
# LG-H819
# LG-H731
# LG-K428
# LG-H850AR
# LG-K350AR
# LG-F430L
# LG-F460K
# LG-H340
# LG-D160F
# LG-K200DS
# LG-D170
# LG-D725PR
# LG-D175F
# LG-D620FR
# LG-E975K
# LG-D801BK
# LG-D850
# LG-D851
# LG-D400H
# LG-D400TR
# LG-D160GO
# LG-F200L
# LG-D722
# LG-D855TR
# LG-D295F
# LG-D722AR
# LG-D725
# LG-F100S
# LG-F160K
# LG-F180S
# LG-D800T
# LG-D802T
# LG-D290J
# LG-D855K
# LG-E988
# LG-D400
# LG-D620
# LG-H220
# LG-D160J
# LG-D280
# LG-D280NR
# LG-D290AR
# LG-D320F
# LG-D410N
# LG-D722K
# LG-D722P
# LG-D315H
# LG-D856
# LG-D857
# LG-D951
# LG-D806
# LG-E975
# LG-E975G
# LG-E975T
# LG-D280TR
# LG-E976
# LG-D160TR
# LG-D285
# LG-D290TR
# LG-D320F8
# LG-D800
# LG-D295
# LG-D728
# LG-D329
# LG-D385
# LG-D405N
# LG-D315
# LG-D618
# LG-D723
# LG-D801HW
# LG-E970
# LG-D320N
# LG-D722J
# LG-D722PA
# LG-D722V
# LG-H872PR
# LG-D729
# LG-D802TR
# LG-D290N
# LG-D320TR
# LG-D405TR
# LG-H815
# LG-D724
# LG-D830
# LG-D855
# LG-D165
# LG-D959BK
# LG-E985T
# LG-F240S
# LG-D415
# LG-D500BK
# LG-D610
# LG-D958
# LG-E981H
# LG-E987
# LG-D165G
# LG-D285F
# LG-D321
# LG-D325
# LG-D325G8
# LG-D280F
# LG-D380
# LG-D390AR
# LG-D800P
# LG-D852G
# LG-D325F
# LG-D950P
# LG-D956
# LG-D959
# LG-E739
# LG-E975R
# LG-E975W
# LG-E980
# LG-D837
# LG-D850PR
# LG-D955
# LG-E980H
# LG-E986
# LG-E989
# LG-F160L
# LG-F300K
# LG-F160S
# LG-F180L
# LG-F200LS
# LG-D370TR
# LG-D373EU
# LG-D375
# LG-F200S
# LG-F240K
# LG-D165F
# LG-D375AR
# LG-D405H
# LG-D803
# LG-F300L
# LG-D838
# LG-D855P
# LG-D957
# LG-D959TS
# LG-E980P
# LG-F100L
# LG-H525N
# LG-D410
# LG-D410H
# LG-D620K
# LG-D631
# LG-F300S
# LG-D370
# LG-D373
# LG-D405
# LG-D727
# LG-D802
# LG-D855AR
# LG-D858
# LG-D858HK
# LG-D855V
# LG-D280G
# LG-D805
# LG-D859
# LG-D950
# LG-D950G
# LG-E971
# LG-E973
# LG-D290
# LG-D415BK
# LG-D500BKGO1
# LG-E977
# LG-D320
# LG-D505
# LG-D610AR
# LG-D802TA
# LG-D285G
# LG-D315S
# LG-D325F8
# LG-D390
# LG-D400N
# LG-D723TR
# LG-D320AG
# LG-D320G8
# LG-D320J8
# LG-E970P
# LG-D620R
# LG-D165AR
# LG-D280N
# LG-D280AR
# LG-D290G
# LG-D315I
# LG-D320AR
# LG-D390N
# LG-D390NS
# LG-D410HN
# LG-D605
# LG-D801
# LG-D801Z
# LG-D160
# LG-D180F
# LG-D315K
# LG-D400HN
# LG-D500
# LG-D157F
# LG-F240L
# LG-E985
 
Falcon LG v.2.1

image.png

كود:
Added
[+] Custom Partition Write Support in Download Mode
[+] Single Partition Write Support in Download Mode
[+] Imei Repair New Method(4) in Diag Mode
[+] Imei Repair in Modem Mode
[+] Factory Reset in Modem Mode
[+] Improved Screenlock Reset in Modem Mode
[+] Fixed Kdz Download for Some Models
[+] Auto Autorization when you open Module

LG Pack Features

LG Flashing
-Ability to Flash Kdz Firmware
-Ability to Flash Tot Firmware

LG Factory Firmware Download Support
-Download Latest Firmware Using Imei or Esn
- Just Write IMEI & Download Firmware

Read Info
-Adb Mode
-Diag Mode
-Modem Mode
-Download Mode

Network Unlock
-Direct Unlock

User Locks
-Normal Mode or Download Mode
-Reset Pin,Pattern,Password locks in Normal or Download Mode
-Factory Reset in Normal or Download Mode
-Custom Erase Rom/Custom Erase Any Single Partition

FRP Unlock
-Reset Frp Lock Most Lg Devices Normal or Download Mode
-2 Methods Supported
-New and Old Security Devices Supported

Repair Tool
-Supports Repair Using Modem or Diag Mode
-Repair Imei1, Imei 2
-Repair Meid,Esn,Spc
-4 Methods Supported

Enable Diag Port
-Reboot From Diag to Download Mode
-Auto Detect Diag port Option
-One Click Enable Diag

Models Supported
More then 600+
 
Falcon LG v.2.1 A

كود:
LG Pack v2.1a (22nd Jan 2019)
Thunder Edition 2019

[X] Release Note Falcon LG Module v2.1a
[+] Fixed Version Bug and Server Connection.
[+] Custom Partition Write Support in Download Mode.
[+] Single Partition Write Support in Download Mode.
[+] Imei Repair New Method (4) in Diag Mode.
[+] Imei Repair in Modem Mode.
[+] Factory Reset in Modem Mode.
[+] Improved Screenlock Reset in Modem Mode.
[+] Fixed Kdz Download for Some Models.
[+] Auto Autorization when you open Module.
 
Falcon LG v.3.0

[+] Enable Usb Debugging by Modem Port
[+] Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port
[+] Factory Reset By Modem Port
[+] Get Model Details by Imei
[+] Fixed Custom Flashing Bug
[+] Auto Authorization when you open Moduleكود:
LG Pack v3.0 (17th Feb 2019)

[X] Release Note Falcon LG Module v3.0
[+] Enable Usb Debugging by Modem Port
[+] Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port
[+] Factory Reset By Modem Port
[+] Get Model Details by Imei
[+] Fixed Custom Flashing Bug
[+] Auto Authorization when you open Module
 

[+] Kdz to Raw Xml Tool.
[+] Extract and Make Raw Xml.
[+] Manually Extract Kdz File.
[+] Download Latest Kdz From Phone Imei/Esn.
[+] Improved Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port.
[+] Improved Factory Reset By Modem Port.
[+] Improved Custom Write.
[+] Enable Usb Debugging by Modem Port.
[+] Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port.
[+] Factory Reset By Modem Port.
[+] Get Model Details by Imei.
[+] Fixed Custom Flashing Bug.
[+] Auto Authorization when you open Module.
[+] Fixed Version Bug on Startup.


كود:
LG Pack v3.2 (14th March 2019)

[X] Release Note Falcon LG Module v3.2
[+] Kdz to Raw Xml Tool.
[+] Extract and Make Raw Xml.
[+] Manually Extract Kdz File.
[+] Download Latest Kdz From Phone Imei/Esn.
[+] Improved Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port.
[+] Improved Factory Reset By Modem Port.
[+] Improved Custom Write.
[+] Enable Usb Debugging by Modem Port.
[+] Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port.
[+] Factory Reset By Modem Port.
[+] Get Model Details by Imei.
[+] Fixed Custom Flashing Bug.
[+] Auto Authorization when you open Module.
[+] Fixed Version Bug on Startup.


Falcon LG v.3.2

كلمة السر لأي ملف على الموقع - Password For Any File At Website
تفاديا لأي خطأ يرجى عمل نسخ لصق - Copy Paste


www.Syria4Soft.Com
OR
www.Gsm-Boss.Com
 
التعديل الأخير:
Falcon LG v.3.3

LG-Modulenew.png

كود:
[X] Release Note Falcon LG Module v3.3

[X] Lg Safe Imei Repair By Modem Port
[X] Safe Factory Reset
[X] Read Detailed Fw Details
[X] Download Latest Kdz From Phone Imei/Esn
[X] Kdz to Raw Xml Tool
[X] Extract and Make Raw Xml
[X] Manually Extract Kdz File
[X] Improved Remove All Screen [Pin-Password-Pattern] Locks by Modem Port
[X] Improved Factory Reset By Modem Port
[X] Improved Custom Write
[+] Fixed Version Bug on Startup.

 
عودة
أعلى أسفل