تحديثات ليلو سام تول - LaeLo Samsung Client Updates

أحمد حزوري - أبو جبريل

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
29-08-2019
Supported Models List

كود:
20 Credits
SM-A260F / SM-A260G / SM-A600A / SM-A600AZ / SM-A600FN / SM-A600G / SM-A600N /
SM-G960F / SM-G960N / SM-G965F / SM-G965N / SM-G970F / SM-G970N / SM-G973F /
SM-G973N / SM-G975F / SM-G975N / SM-G977N / SM-J336AZ / SM-J337A / SM-J337AZ /
SM-J337U / SM-J337V / SM-J337VPP / SM-J337W / SM-J400F / SM-J400G / SM-J400M /
SM-J600F / SM-J600G / SM-J600GF / SM-J600GT / SM-J600N / SM-J737A / SM-J737U /
SM-J737V / SM-J737VPP / SM-N960F / SM-N960N
كود:
20 Credits
T-Mobile Models
SM-A600T / SM-A600T1 / SM-G550T1 / SM-J260T1 / SM-J327T / SM-J327T1 / SM-J337T /
SM-J700T / SM-J700T1 / SM-J727T / SM-J727T1 / SM-J737T / SM-J737T1
كود:
10 Credits
SM-A105F / SM-A105G / SM-A105M / SM-A202F / SM-A205F / SM-A205FN / SM-A205GN /
SM-A305F / SM-A305G / SM-A305GT / SM-A305YN / SM-A320F / SM-A320FL / SM-A320Y /
SM-A405FN / SM-A505F / SM-A505G / SM-A505YN / SM-A520F / SM-A520N0 / SM-A520W /
SM-A530F / SM-A530N / SM-A530W / SM-A720F / SM-A720N / SM-A730F / SM-G390F /
SM-G390W / SM-G390Y / SM-G570F / SM-G570M / SM-G570Y / SM-G610F / SM-G610K /
SM-G610L / SM-G610M / SM-G610S / SM-G610Y / SM-G611F / SM-G611FF / SM-G611MT /
SM-G611K / SM-G611L / SM-G611M / SM-G611S / SM-G950F / SM-G950N / SM-G955F /
SM-G955N / SM-J260F / SM-J260G / SM-J260Y / SM-J326AZ / SM-J327A / SM-J327U /
SM-J327W / SM-J330F / SM-J330FN / SM-J330G / SM-J330L / SM-J530F / SM-J530FM /
SM-J530G / SM-J530GM / SM-J530K / SM-J530L / SM-J530S / SM-J530Y / SM-J530YM /
SM-J701F / SM-J701M / SM-J701MT / SM-J720F / SM-J720M / SM-J727A / SM-J727AZ /
SM-J727U / SM-J730F / SM-J730FM / SM-J730G / SM-J730GM / SM-J730K / SM-M105F /
SM-M105G / SM-M205F / SM-M205FN / SM-M205G / SM-M205M / SM-M305F / SM-N950F /
SM-N950N / SM-P205 / SM-P585 / SM-P585M / SM-P585N0 /
SM-P585Y / SM-P587 / SM-P588C / SM-T395
كود:
4 Credits
SM-A310F / SM-A310M / SM-A310N0 / SM-A310Y / SM-A5108 / SM-A510F / SM-A510FD /
SM-A510K / SM-A510L / SM-A510M / SM-A510S / SM-A510Y / SM-A600P / SM-A7108 /
SM-A710F / SM-A710FD / SM-A710K / SM-A710L / SM-A710M / SM-A710S / SM-A710Y /
SM-A750FN / SM-A750GN / SM-A750N / SM-G389F / SM-G5500 / SM-G550FY / SM-G600F /
SM-G903M / SM-G903W / SM-G930F / SM-G930K / SM-G930L / SM-G930S / SM-G930W8 / SM-G935F /
SM-G935K / SM-G935L / SM-G935S / SM-G935W8 / SM-J120A / SM-J120AZ / SM-J120F /
SM-J120FN / SM-J120G / SM-J120M / SM-J120ZN / SM-J200BT / SM-J200F / SM-J200G /
SM-J200GU / SM-J200M / SM-J200Y / SM-J320W8 / SM-J7108 / SM-J710F / SM-J710FN /
SM-J710FQ / SM-J710GN / SM-J710K / SM-J710MN / SM-N930F / SM-N935F / SM-N935K /
SM-N935L / SM-N935S / SM-S757BL / SM-SC04J / SM-T375L / SM-T375S / SM-T377V /
SM-T377W / SM-T378K / SM-T378L / SM-T378S / SM-T378V / SM-T585 / SM-T585C /
SM-T585N0 / SM-T587 / SM-T677 / SM-T677A / SM-T677NK / SM-T677NL / SM-T677V
 

أحمد حزوري - أبو جبريل

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
29-08-2019
LaeLo Samsung Client
v.0.54
New Models 75 Credits
كود:
New Models 75 Credits    / SM-A260F / SM-A260G / SM-A600A / SM-A600AZ /
SM-A600FN / SM-A600G / SM-A600GN / SM-A600N / SM-G960F / SM-G960N /
SM-G965F / SM-G965N / SM-G970F / SM-G970N / SM-G973F / SM-G973N /
SM-G975F / SM-G975N / SM-G977N / SM-J260AZ / SM-J336AZ / SM-J337A /
SM-J337AZ / SM-J337U / SM-J337V / SM-J337VPP / SM-J337W / SM-J400F / SM-J400G /
SM-J400M / SM-J600F / SM-J600G / SM-J600GF / SM-J600GT / SM-J600N / SM-J737A /
SM-J737U / SM-J737V / SM-J737VPP / SM-N960F / SM-N960N
Middle Models 35 Credits
كود:
Middle Models 35 Credits    / SM-A105F / SM-A105G / SM-A105M / SM-A202F /
SM-A202K / SM-A205F / SM-A205FN / SM-A205GN / SM-A305F / SM-A305G /
SM-A305GT / SM-A305YN / SM-A320F / SM-A320FL / SM-A320Y / SM-A405FN /
SM-A505F / SM-A505G / SM-A505YN / SM-A520F / SM-A520N0 / SM-A520W /
SM-A530F / SM-A530N / SM-A530W / SM-A720F / SM-A720N / SM-A730F /
SM-G390F / SM-G390W / SM-G390Y / SM-G570F / SM-G570M / SM-G570Y /
SM-G610F / SM-G610K / SM-G610L / SM-G610M / SM-G610S / SM-G610Y /
SM-G611F / SM-G611FF / SM-G611K / SM-G611L / SM-G611M / SM-G611MT /
SM-G611S / SM-G950F / SM-G950N / SM-G955F / SM-G955N / SM-J260F /
SM-J260G / SM-J260M / SM-J260Y / SM-J326AZ / SM-J327A / SM-J327U /
SM-J327W / SM-J330F / SM-J330FN / SM-J330G / SM-J330L / SM-J530F /
SM-J530FM / SM-J530G / SM-J530GM / SM-J530K / SM-J530L / SM-J530S /
SM-J530Y / SM-J530YM / SM-J701F / SM-J701M / SM-J701MT / SM-J720F /
SM-J720M / SM-J727A / SM-J727AZ / SM-J727U / SM-J730F / SM-J730FM /
SM-J730G / SM-J730GM / SM-J730K / SM-M105F / SM-M105G / SM-M205F /
SM-M205FN / SM-M205G / SM-M205M / SM-M305F / SM-N950F / SM-N950N /
SM-P205 / SM-P585 / SM-P585M / SM-P585N0 / SM-P585Y / SM-P587 / SM-P588C / SM-T395
Older Models 13 Credits
كود:
Older Models 13 Credits    / SM-A310F / SM-A310M / SM-A310N0 / SM-A310Y /
SM-A5108 / SM-A510F / SM-A510FD / SM-A510K / SM-A510L / SM-A510M /
SM-A510S / SM-A510Y / SM-A7108 / SM-A710F / SM-A710FD / SM-A710K /
SM-A710L / SM-A710M / SM-A710S / SM-A710Y / SM-A750FN / SM-A750GN /
SM-A750N / SM-G389F / SM-G5500 / SM-G550FY / SM-G600F / SM-G903M /
SM-G903W / SM-G930F / SM-G930K / SM-G930L / SM-G930S / SM-G930W8 /
SM-G935F / SM-G935K / SM-G935L / SM-G935S / SM-G935W8 / SM-J120A /
SM-J120AZ / SM-J120F / SM-J120FN / SM-J120G / SM-J120M / SM-J120ZN /
SM-J200BT / SM-J200F / SM-J200G / SM-J200GU / SM-J200M / SM-J200Y /
SM-J320W8 / SM-J7108 / SM-J710F / SM-J710FN / SM-J710FQ / SM-J710GN /
SM-J710K / SM-J710MN / SM-N930F / SM-N935F / SM-N935K / SM-N935L /
SM-N935S / SM-SC04J / SM-T375L / SM-T375S / SM-T377V / SM-T377W /
SM-T378K / SM-T378L / SM-T378S / SM-T378V / SM-T585 / SM-T585C /
SM-T585N0 / SM-T587 / SM-T677 / SM-T677A / SM-T677NK / SM-T677NL / SM-T677V
T-Mobile Models 75 Credits
كود:
T-Mobile Models 75 Credits    / SM-A600T / SM-A600T1 / SM-G550T /
SM-G550T1 / SM-G550T2 / SM-J260T1 / SM-J327T / SM-J327T1 / SM-J337T /
SM-J700T / SM-J700T1 / SM-J727T / SM-J727T1 / SM-J737T / SM-J737T1 /
SM-S337TL / SM-S357BL / SM-S737TL / SM-S757BL
LaeLo Samsung Client
v.0.54
 
التعديل الأخير:

أحمد حزوري - أبو جبريل

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
29-08-2019
LaeLo Samsung Client
v.0.64

VINTAGE EDITION RELEASED AKA S333 EXYNOS MOBILES
Added support without root, just over usb cable

كود:
- Internal changes on server
- Fixed TMO error on some mobiles with dual sim
- Improvements on client
كود:
EUROPE, ASIA AND AMERICA MODELS

A800, G920F, A800Y,G925F,G925K,G925L,G925W8,G928C,G928F,G928G, G928I,
G928K, G928L, G928W8, N920C, N920G, N920I, N920K, N920L, N920W8, T815, T817
كود:
ADDED T-MOBILES SUPPORT FOR VINTAGE MODELS LIKE G920T AND G920T1 (METROPCS) **NO ROOT, JUST USB CABLE**

Note : We just add by now latest BIT of supported firmwares so you can always update to the latest version and unlock

we are working and adding gradually more and more supported firmware versions.
To help on that please connect phone to sw and read info and unsupported firmware version
will be grabbed into server for update
كود:
ADDED SUPPORT FOR SAMSUNG TRACFONE: ( ONLY USB CABLE IS NEEDED)

-S57BL
-S337TL
-S737TL
-S767VL

*Other fixes :
 
أعلى أسفل