تحديثات خدمات سيرفر إنفينيتي - Server infinity Online Updates

Samsung Qualcomm Unlock Service
كود:
Infinity Online Services and Infinity Team is proud
to bring you Samung Qualcomm phones Unlock service !


Where to find this service ?

Login to your Infinity Online services account
Go to Products > Unlock codes & Services > Samsung Qualcomm unlock code


Supported models:

• SM-G386F
• SM-G386
• SM-G386U
• SM-G386W
• SM-G360A
• SM-G3608
• SM-G360F
• SM-J3109
• SM-J3109
• SM-J3110
• SM-J7109
• SM-P355
• SM-P355C
• SM-P355M
• SM-P355Y
• SM-P355B
• SM-P355N
• SM-P355K
• SM-P555
• SM-P555C
• SM-P555M
• SM-P555Y
• SM-P555N
• SM-P555K
• SM-P555L
• SM-P555S
• SM-P605
• SM-P605M
• SM-P605L
• SM-P605K
• SM-P605S
• SM-P905M
• SM-P905F0
• SM-P905V
• SM-P907A
• SM-G710
• SM-G720N0
• SM-G357FZ
• SM-G870F
• SM-G870W
• SM-G720A
• SM-N9200
• SM-G920V
• SM-G920P
• SM-G920Rx
• SM-G925V
• SM-G925P
• SM-G925Rx
• SM-G928P
• SM-G928Rx
• G3502L
• G3502
• G3508J
• G3509I
• G3518
• G3559
• G3586V
• G3589W
• SM-G7106
• SM-G7108
• SM-G7108V
• SM-G7109
• SM-G9208
• SM-G9209
• SM-G9250
• SM-G9280
• SM-G9298
• SM-G5520
• SM-G890A
• SM-G930P
• SM-G930R4
• SM-G930R6
• SM-G930R7
• SM-G930VL
• SM-G7202
• SM-G5700
• SM-G750H
• SM-G360P
• SM-G360FY
• SM-G3606
• SM-G5306
• SM-G5308
• SM-G5309
• SM-G360V
• SM-G360R6
• SM-C501X
• SM-C900X
• SM-G1650
• SM-G600F
• SM-G600FY
• SM-G600S
• SM-G6000
• SM-G800F
• SM-G800H
• SM-G800HQ
• SM-G800M
• SM-G800Y
• SM-G800R4
• SM-G850A
• SM-G850W
• SM-G8508
• SM-G8508S
• SM-G860
• SM-G860P
• SM-G7200
• SM-G7105
• SM-G7102
• SM-G9200
• SM-E7000
• SM-J5009
• SM-A3000
• SM-A3009
• SM-A5009
• SM-E700M
• SM-A300F
• SM-A300FU
• SM-A300FN
• SM-A300H
• SM-A300M
• SM-A300Y
• SM-A300YZ
• SM-A300G
• SM-E500F
• SM-E500H
• SM-E500Y
• SM-E500M
• SM-E700F
• SM-E700H
• SM-E7009
• SM-J500F
• SM-J500FN
• SM-J500G
• SM-J500H
• SM-J500M
• SM-J327
• SM-J327R4
• SM-J327R6
• SM-G9198
• SM-G530FQ
• SM-G530R4
• SM-G530R7
• SM-G530MU
• SC-01J
• SC-02F
• SC-02G
• SC-03G
• SC-01H
• SC-05G
• SC-T21
• SM-A5000
• SM-A500F
• SM-A500F1
• SM-A500FQ
• SM-A500FU
• SM-A500G
• SM-G900A
• SM-G900AZ
• SM-G900F
• SM-G900T
• SM-G900T1
• SM-G900T2
• SM-G900T3
• SM-G900FD
• SM-G900I
• SM-G900L
• SM-G900M
• SM-G900MD
• SM-G9006W
• SM-G9008W
• SM-G9009W
• SM-G9009D
• SM-G901F
• SM-A500H
• SM-A500HQ
• SM-A500K
• SM-A500L
• SM-A500Y
• SM-A500YZ
• SM-A500XZ
• SM-A500M
• SM-A500S
• SM-A500W
• SM-A5100
• SM-A7000
• SM-C7010
• SM-A7100
• SM-A8000
• SM-A9000
• SM-A9100
• SM-A910F
• SM-G930AZ
• SM-J320N0
• SM-J320Y
• SM-J320YZ
• SM-J100VPP
• SM-J3300
• SM-J320ZN
• SM-J5108
• SM-J510F
• SM-J510FN
• SM-J5007
• SM-J5008
• SM-J510FQ
• SM-J510GN
• SM-J510H
• SM-J510K
• SM-J510L
• SM-J500M
• SM-J500N0
• SM-J500Y
• SM-J510MN
• SM-J510S
• SM-J510UN
• SM-J727V
• SM-J727VPP
• SM-G6100
• SM-J3110
• SM-J3119
• SM-C9008
• SM-C900Y
• SM-J327V
• SM-J327VPP
• SM-G1600
• SM-N9300
• SM-N930A
• SM-N930W8
• SM-N930R4
• SM-N930R6
• SM-N930R7
• SM-W2017
• SM-W2018
• SM-J320VPP
• SM-J320V
• SM-J3119S
• SM-J3308
• SM-G892A
• SM-G892U
• SM-G5528
• SM-G3609
• SM-G360AZ
• SM-G386
• SM-G386W
• SM-G360B
• SM-G360F
• SM-G360FY
• SM-G360G
• SM-G360GY
• SM-G360M
• SM-G360
• SM-G5108
• SM-G5109
• SM-G5306W
• SM-G5308W
• SM-G5309W
• SM-G530A
• SM-G530AZ
• SM-J7008
• SM-G530BT
• SM-G530F
• SM-G530FZ
• SM-G530H
• SM-G530M
• SM-G530
• SM-G530W
• SM-C5000
• SM-C5010
• SM-C5018
• SM-C7000
• SM-A7009
• SM-G5510
• SM-G891A
• SM-G9300
• SM-G9308
• SM-G930A
• SM-C9000
• SM-G955W
• SM-G9350
• SM-G935A
• SM-G9500
• SM-G9508
• SM-C7018
• SM-G950U
• SM-G950U1
• SM-G950W
• SM-G9550
• SM-G9558
• SM-G955U
• SM-G955U1
• SM-G530Y
• SM-G6000
• SM-G600FY
• SM-G7508
• SM-G7509
• SM-C900F
• SM-J320R4
• SM-G935R4
• SM-G935U
• SM-G870A
• SM-T237
• SM-T321
• SM-T325
• SM-T335
• SM-T335L
• SM-T335K
• SM-T337
• SM-T337A
• SM-T337W
• SM-T355
• SM-T355C
• SM-T355Y
• SM-T357A
• SM-T357W
• SM-T365
• SM-T365M
• SM-T365N
• SM-T365Y
• SM-T365F0
• SM-T385
• SM-T385C
• SM-T385M
• SM-T385N
• SM-T385D
• SM-T525
• SM-T535
• SM-T537A
• SM-T555
• SM-T555C
• SM-T555Y
• SM-T567
• SM-T587
• SM-T719
• SM-T719C
• SM-T719Y
• SM-T818
• SM-T818A
• SM-T818T
• SM-T818V
• SM-T818W
• SM-T819
• SM-T819C
• SM-T819Y
• SM-T825
• SM-T825C
• SM-T825Y
• SM-T827
• SM-T905
• SCV31
• SCV33
• SCV34
• SCV37
• SC-04G
• 403SC
• 404SC
• SC-02H
• SC-02J
• SC-03H
• SC-03J
• SC-01K
• SM-N950W
• SM-N950U
• SM-N950U1
• SM-N950UX
• SM-N9500
• SM-N9508
• SM-J250F
• SM-J250G
• SM-J250M
• SM-J250N
• SM-J3119S

IMPORTANT: T-Mobile USA is not supported which require APP unlock !

T-Mobile USA is not supported which require APP unlock
 
Samung Exynos phones Unlock service
كود:
Infinity Online Services !
[B]Infinity team is proud to bring to you Samung Exynos phones Unlock service

Special Promotion price ( 1 unlock = 5 Infinity credits any phone )

•  All Samsung Exynos phones supported ( accept S9 )
•  Latest 2018 firmware supported too after downgrade modem ( 6 seconds )
•  Fasted unlock time in market
•  Very special price for bulk clients contact me on skype : kashan.aslam2
•  Easy unlock method Read log, Upload log to server and get unlock code
•  Phone warranty and data is not touched
•  Permanent unlock code
•  working 24/7


Supported Models :


•  SM-A310F
•  SM-A310FD
•  SM-A310H
•  SM-A310M
•  SM-A310MD
•  SM-A310N0
•  SM-A310Y
•  SM-A310YD
•  SM-A5108
•  SM-A510F
•  SM-A510FD
•  SM-A510M
•  SM-A510MD
•  SM-A510K
•  SM-A510L
•  SM-A510S
•  SM-A510Y
•  SM-A510YD
•  SM-A7108
•  SM-A710F
•  SM-A710FD
•  SM-A710M
•  SM-A710MD
•  SM-A710H
•  SM-A710K
•  SM-A710L
•  SM-A710S
•  SM-A710Y
•  SM-A710YD
•  SM-J105H
•  SM-J105F
•  SM-J106H
•  SM-J106F
•  SM-J110H
•  SM-J100F
•  SM-J111F
•  SM-J120A
•  SM-J120AZ
•  SM-J120F
•  SM-J120FD
•  SM-J120FN
•  SM-J120FZ
•  SM-J120G
•  SM-J120GD
•  SM-J120H
•  SM-J120HD
•  SM-J120M
•  SM-J120MD
•  SM-J120W
•  SM-J120ZN
•  SM-J320A
•  SM-J320F
•  SM-J7108
•  SM-J710F
•  SM-J710FD
•  SM-J710FN
•  SM-J710FQ
•  SM-J710GN
•  SM-J710MN
•  SM-J710K
•  SM-G610F
•  SM-G610K
•  SM-G610I
•  SM-G610S
•  SM-Z200
•  SM-Z300H
•  SM-G531
•  SM-G532G
•  SM-G532F
•  SM-G550
•  SM-N9208
•  SM-N920A
•  SM-N920C
•  SM-N920CD
•  SM-N920F
•  SM-N920K
•  SM-N920L
•  SM-N920S
•  SM-N920G
•  SM-N920I
•  SM-N920W8
•  SM-N9287
•  SM-N9287C
•  SM-Z130H
•  SM-Z130F
•  SM-A800F
•  SM-A800I
•  SM-J320H
•  SM-J200H
•  SM-J200F
•  SM-J210F
•  SM-J700H
•  SM-J700M
•  SM-J700F
•  SM-J700FD
•  SM-J700P
•  SM-J700MD
•  SM-J700HD
•  SM-G313H
•  SM-G313HU
•  SM-G313HN
•  SM-G313HZ
•  SM-G313M
•  SM-G313ML
•  SM-G313MU
•  SM-G313MY
•  SM-G316H
•  SM-G316HU
•  SM-G316M
•  SM-G316ML
•  SM-G316MY
•  SM-G318H
•  SM-G318HU
•  SM-G318HZ
•  SM-G318M
•  SM-G318ML
•  SM-G318MZ
•  SM-G350E
•  SM-G355H
•  SM-G355HN
•  SM-G355M
•  SM-G355W
•  SM-G360H
•  SM-G360HU
•  SM-G361H
•  SM-G361HU
•  SM-G610Y
•  SM-G890A
•  SM-G903F
•  SM-G903FD
•  SM-G903W
•  SM-G903M
•  SM-G903MD
•  SM-G920K
•  SM-G920L
•  SM-G920S
•  SM-G920F
•  SM-G920FD
•  SM-G920I
•  SM-G920A
•  SM-G920AZ
•  SM-G920W8
•  SM-G925F
•  SM-G925FD
•  SM-G925I
•  SM-G925A
•  SM-G925W8
•  SM-G925K
•  SM-G925L
•  SM-G925S
•  SM-G928F
•  SM-G928FD
•  SM-G928I
•  SM-G928A
•  SM-G928C
•  SM-G928G
•  SM-G928W8
•  SM-G928K
•  SM-G928L
•  SM-G928S
•  SM-G928N0
•  SM-G935F
•  SM-G935K
•  SM-G935L
•  SM-G935S
•  SM-G935W8
•  SM-N930F
•  SM-N930K
•  SM-N930L
•  SM-N930S
•  SM-N935F
•  SM-N935K
•  SM-N935L
•  SM-N935S
•  SM-J210G
•  SM-J210H
•  SM-G930F
•  SM-G930W8
•  SM-G930X
•  SM-G930K
•  SM-G930L
•  SM-G930S
•  SM-Z130
•  SM-T3777
•  SM-T377A
•  SM-T377W
•  SM-T585
•  SM-T585C
•  SM-T585N0
•  SM-T587
•  SM-T715
•  SM-T715C
•  SM-T715Y
•  SM-T715M
•  SM-T715N0
•  SC04J
•  SM-G950F
•  SM-G950FD
•  SM-G950N
•  SM-G955F
•  SM-G955FD
•  SM-G955N
•  SM-N950F
•  SM-N950FD
•  SM-N950N
•  SM-A320F
•  SM-A320FD
•  SM-A320FL
•  SM-A320Y
•  SM-A520F
•  SM-A520FD
•  SM-A520K
•  SM-A520L
•  SM-A520S
•  SM-A520W
•  SM-A530F
•  SM-A530FD
•  SM-A530W
•  SM-A720F
•  SM-A720FD
•  SM-A720FN
•  SM-A720S
•  SM-A720L
•  SM-A730F
•  SM-A730FD
•  SM-J327A
•  SM-J327AZ
•  SM-J327U
•  SM-J327W
•  SM-J727A
•  SM-J727AZ
•  SM-J727S
•  SM-J727U
•  SM-J330F
•  SM-J330FD
•  SM-J330FN
•  SM-J330G
•  SM-J330GM
•  SM-J330L
•  SM-J330N
•  SM-J530F
•  SM-J530FD
•  SM-J530FM
•  SM-J530FM
•  SM-J530K
•  SM-J530G
•  SM-J530GM
•  SM-J530L
•  SM-J530S
•  SM-J530Y
•  SM-J530YM
•  SM-J701F
•  SM-J701FD
•  SM-J701M
•  SM-J701MT
•  SM-J730F
•  SM-J730FD
•  SM-J730FN
•  SM-J730FM
•  SM-J730G
•  SM-J730GM
•  SM-J730K
•  SM-J326AZ
•  SM-G390F
•  SM-G390W
•  SM-G390Y
•  SM-G610M
•  SM-G570F
•  SM-G570M
•  SM-G570Y
•  SM-P585
•  SM-P585M
•  SM-P585N0
•  SM-P585Y
•  SM-P587
•  SM-P588C
•  SM-T395
•  SM-T395N
 
كود:
There is one more client for samsung servicing.
If you want to try to unlock your phone you are welcome to test it.
Note: this tool IS NOT an Infinity team product but we hope it works.

How to use it:

- login to your IOS account
- select product "Samsung unlock tool #2"
- you will see price "20 credits", don't worry, you don't need to pay any penny at the moment.
Just make an order and you will get SPECIAL Username/Password
- download software by given link
- use with client software just received SPECIAL Username/Password only ! DO NOT use your IOS username/password !
- connect phone to cable and make unlock

Price for unlock depends on model, see current price below.

If you will get any problem we will refund your credits against your detailed test report and software operation log text !

Features:

Samsung Exynos supported including latest models, latest security patch
and Both 8 & 16 digit codes Except USA networks which require App unlock, we do not support this yet
One Click Unlock
Unlock time less than 50 seconds for any quantity
No patching. No flashing any file
No Read Code and Auto write to phone

كود:
20 Infinity Credits
SM-A260F / SM-A260G / SM-A600A / SM-A600AZ / SM-A600FN / SM-A600G /
SM-A600N / SM-G960F / SM-G960N / SM-G965F / SM-G965N / SM-G970F / SM-G970N /
SM-G973F / SM-G973N / SM-G975F / SM-G975N / SM-G977N / SM-J336AZ / SM-J337A /
SM-J337AZ / SM-J337U / SM-J337V / SM-J337VPP / SM-J337W / SM-J400F / SM-J400G /
SM-J400M / SM-J600F / SM-J600G / SM-J600GF / SM-J600GT / SM-J600N / SM-J737A /
SM-J737U / SM-J737V / SM-J737VPP / SM-N960F / SM-N960N

كود:
20 Infinity Credits
T-Mobile Models
SM-A600T / SM-A600T1 / SM-G550T1 / SM-J260T1 / SM-J327T / SM-J327T1 / SM-J337T /
SM-J700T / SM-J700T1 / SM-J727T / SM-J727T1 / SM-J737T / SM-J737T1

كود:
10 Infinity Credits
SM-A105F / SM-A105G / SM-A105M / SM-A202F / SM-A205F / SM-A205FN / SM-A205GN /
SM-A305F / SM-A305G / SM-A305GT / SM-A305YN / SM-A320F / SM-A320FL / SM-A320Y /
SM-A405FN / SM-A505F / SM-A505G / SM-A505YN / SM-A520F / SM-A520N0 / SM-A520W /
SM-A530F / SM-A530N / SM-A530W / SM-A720F / SM-A720N / SM-A730F / SM-G390F /
SM-G390W / SM-G390Y / SM-G570F / SM-G570M / SM-G570Y / SM-G610F / SM-G610K /
SM-G610L / SM-G610M / SM-G610S / SM-G610Y / SM-G611F / SM-G611FF / SM-G611MT /
SM-G611K / SM-G611L / SM-G611M / SM-G611S / SM-G950F / SM-G950N / SM-G955F /
SM-G955N / SM-J260F / SM-J260G / SM-J260Y / SM-J326AZ / SM-J327A / SM-J327U /
SM-J327W / SM-J330F / SM-J330FN / SM-J330G / SM-J330L / SM-J530F / SM-J530FM /
SM-J530G / SM-J530GM / SM-J530K / SM-J530L / SM-J530S / SM-J530Y / SM-J530YM /
SM-J701F / SM-J701M / SM-J701MT / SM-J720F / SM-J720M / SM-J727A / SM-J727AZ /
SM-J727U / SM-J730F / SM-J730FM / SM-J730G / SM-J730GM / SM-J730K / SM-M105F /
SM-M105G / SM-M205F / SM-M205FN / SM-M205G / SM-M205M / SM-M305F / SM-N950F /
SM-N950N / SM-P205 / SM-P585 / SM-P585M / SM-P585N0 /
SM-P585Y / SM-P587 / SM-P588C / SM-T395

كود:
4 Infinity Credits
SM-A310F / SM-A310M / SM-A310N0 / SM-A310Y / SM-A5108 / SM-A510F / SM-A510FD /
SM-A510K / SM-A510L / SM-A510M / SM-A510S / SM-A510Y / SM-A600P / SM-A7108 / SM-A710F /
SM-A710FD / SM-A710K / SM-A710L / SM-A710M / SM-A710S / SM-A710Y / SM-A750FN /
SM-A750GN / SM-A750N / SM-G389F / SM-G5500 / SM-G550FY / SM-G600F / SM-G903M /
SM-G903W / SM-G930F / SM-G930K / SM-G930L / SM-G930S / SM-G930W8 / SM-G935F /
SM-G935K / SM-G935L / SM-G935S / SM-G935W8 / SM-J120A / SM-J120AZ / SM-J120F /
SM-J120FN / SM-J120G / SM-J120M / SM-J120ZN / SM-J200BT / SM-J200F / SM-J200G /
SM-J200GU / SM-J200M / SM-J200Y / SM-J320W8 / SM-J7108 / SM-J710F / SM-J710FN /
SM-J710FQ / SM-J710GN / SM-J710K / SM-J710MN / SM-N930F / SM-N935F / SM-N935K /
SM-N935L / SM-N935S / SM-S757BL / SM-SC04J / SM-T375L / SM-T375S / SM-T377V /
SM-T377W / SM-T378K / SM-T378L / SM-T378S / SM-T378V / SM-T585 / SM-T585C / SM-T585N0 /
SM-T587 / SM-T677 / SM-T677A / SM-T677NK / SM-T677NL / SM-T677V

Samsung Client v.0.54
pass
12345678
 
عودة
أعلى أسفل